Траурна агенция
Анубис

КАК СЕ ПРОЦЕДИРА В ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МОМЕНТИ

В трудните моменти, когато близък човек си отиде от този свят, формалностите са последното нещо, за което мислим. Но съществуващите законови наредби трябва да се спазват и изпълняват. Със сигурност никой от нас не е готов за този момент. 

Ето защо, ние от траурна агенция АНУБИС ви предоставяме подробна информация, за това какво трябва да се направи в случай на смърт на роднина или близък за вас човек:

Когато вашият близък, роднина или сродник почине в дома.
В случай, че смъртта на покойника е настъпила в дома, трябва да се свържете с личния лекар на починалия. Издава се „съобщение за смърт”, което ви служи в по-нататъшните етапи от процеса.

Ако желаете да кремирате покойника, предупредете личния лекар, за да може да се издаде „разрешително за кремация”. Има не малко случай, в които не може да се осъществи връзка с личния лекар или починалото лице няма такъв. Тогава може да се обърнете към нас за съдействие. Агенцията разполага с оторизирано медицинско лице имащо право да издаде пълният набор от документи необходими за организацията на даденото погребение, кремация или за транспортирането на починалото лице.

Смъртен случай в болница.
Ако ваш роднина или близък почине в болница, документите се издават от лекуващия лекар.

Какви документи са необходими за извършване на погребение или кремация?

За погребение в ново гробно място са необходими:
- Лична карта на починалия. (ако е по-възрастен зелен паспорт)
- Съобщение за смърт, издадено от оторизиран лекар
- Транспорт на починал в страната и от чужбина?

При превоз на починал е необходимо:
- Смъртен Акт в оригинал.
- Ако е от чужбина и личен документ.
- Разрешително за превоз на починал с точен маршрут.